VEČERKA, Kamil. Širokopásmová planární anténa [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11312. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Raida.

Uložit do Citace PRO