MLEJNEK, Pavel. Koncepční návrh sloupového jeřábu 600 kg [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1132. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Kubín.
Uložit do Citace PRO