BABUŠ, Ondřej. Využití odpadů z elektrických a elektronických zařízení [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11326. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Juraj Kizlink.
Uložit do Citace PRO