STAŠEK, Jakub. Analýza nákladů a užitků veřejného projektu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11329. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.

Uložit do Citace PRO