TESAŘ, Filip. Vývoj polymerních vícevrstvých podlahových systémů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11331. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Vít Petránek.
Uložit do Citace PRO