FAIT, Petr. Podnikatelský plán pro založení fotoateliéru [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11343. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimíra Kučerová.
Uložit do Citace PRO