FRECER, Petr. Radiokomunikační monitor pro ISM pásmo 868 MHz [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11372. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Aleš Povalač.

Uložit do Citace PRO