MAZÁNEK, Lukáš. Studie optimalizace skladového hospodářství ve společnosti ITW Pronovia s. r. o [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11377. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.

Uložit do Citace PRO