HALODA, Jiří. Širokopásmová sinusová anténa s dvojí polarizací [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11379. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Kamil Pítra.
Uložit do Citace PRO