ČAPKOVÁ, Daniela. Možnosti rozšíření podnikatelských aktivit společnosti [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11387. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lucie Mašterová.

Uložit do Citace PRO