PŘIBYL, Tomáš. Návrh řídícího systému motocyklu k potlačení jezdeckých chyb vedoucích k nehodám [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11388. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Daniel Zuth.
Uložit do Citace PRO