BOŘECKÝ, Jan. Soustružení a frézování v softwaru EdgeCAM [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11389. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Martin Madaj.
Uložit do Citace PRO