VLČEK, Tomáš. Návrh strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy Top Moravia, s.r.o [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11395. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO