JELENÍKOVÁ, Judita. Návrh marketingového plánu [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11396. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO