KAŇOVÁ, Jarmila. Měření akustické emise [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11398. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Marie Havlíková.
Uložit do Citace PRO