KOSTURÁK, Ivan. Návrh na zavedení ekonomického informačního systému do podniku Astrix spol. s r.o [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1140. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Marie Jakubcová.
Uložit do Citace PRO