HRAZDIL, David. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11404. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO