ZICHOVÁ, Lucie. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11411. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Václav Zeman.

Uložit do Citace PRO