ŠŤASTNÝ, Petr. Příprava projektu financovaného ze Strukturálních fondů Evropské Unie [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11435. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Petr Mandelík.
Uložit do Citace PRO