PAVELKA, Rudolf. Analýza vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů. Online, Diplomová práce, vedoucí Karel Osička. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11438. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO