KREJČÍ, Martin. Nedestruktivní zkoušení odlitků ozubených kol [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11441. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Čech.
Uložit do Citace PRO