PLUSKAL, Viktor. Koncepční řešení pohonů výtahů pro dopravu osob [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11449. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.

Uložit do Citace PRO