HERODEK, Jan. Analýza komunikační strategie a návrh na její zlepšení [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1145. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.

Uložit do Citace PRO