RENZA, Pavel. Výskyt a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11450. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Milan Sigmund.

Uložit do Citace PRO