RYŠAVÝ, Ladislav. Využití filtračních metod v NMR měřeních [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11458. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Eva Gescheidtová.
Uložit do Citace PRO