BOUKALOVÁ, Iva. Etický a sociální audit v RGP CZ s. r. o [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11459. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Anna Putnová.
Uložit do Citace PRO