ŠMÍD, Dušan. Optimalizace technologie vybraných náročných odlitků ze slitin Al [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11473. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Horáček.
Uložit do Citace PRO