HAUPT, Daniel. Evoluční algoritmy [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11482. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Honzík.
Uložit do Citace PRO