CHANGUIR, Jana. Podnikatelský záměr založení restauračního zařízení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11486. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO