FURDÍKOVÁ, Zuzana. Studium generování, záchytu a atomizace těkavých hydridů pro metody atomové spektrometrie [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/115. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Hana Dočekalová.
Uložit do Citace PRO