SOUKUPOVÁ, Lucie. Technologie vytavitelného modelu v současnosti [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1150. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Horáček.

Uložit do Citace PRO