MRKOS, Pavel. Behaviorálně modelované spínané zdroje [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11501. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Kadlec.

Uložit do Citace PRO