PAJTINOVÁ, Mária. Metody kvantové kryptografie [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11505. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO