VÁVROVÁ, Martina. Návrh softwaru při porovnání výhodnosti leasingu a úvěru [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11524. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO