KADLČÍK, Michal. Laboratorní úlohy se simulátorem Network Visualizer [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11539. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Burda.
Uložit do Citace PRO