ŠIFTA, Radim. Návrh sítě FTTH [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11546. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miloslav Filka.
Uložit do Citace PRO