PFUDL, Tomáš. Oprava shluků chyb v digitálních přenosech Berlekamp -Preparatovými kódy [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11550. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Němec.
Uložit do Citace PRO