ŠABARTOVÁ, Zuzana. Dynamika letu a řízení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11555. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Luděk Nechvátal.
Uložit do Citace PRO