DANĚČEK, Lukáš. Firemní kultura jako cesta ke získání zákazníka [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11556. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO