ADAMSKÝ, Aleš. Rozpoznání emočního stavu člověka z řeči [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11566. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Hicham Atassi.

Uložit do Citace PRO