MAŠTÁLKA, Martin. Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11570. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Vladimíra Šilhánková.
Uložit do Citace PRO