HŰBSCH, Ivan. Studie řízení průběhu zakázky organizací [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11587. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO