ŽABOKRTSKÝ, Michal. Optimalizace vícepásmových antén v programu MATLAB [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11590. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lukáš Oliva.
Uložit do Citace PRO