URBANOVÁ, Lucie. Systém řízení jakosti společnosti a řízení reklamací [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/116. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Bartes.

Uložit do Citace PRO