GREGUŠOVÁ, Michaela. Modifikace techniky difúzních gelů (DGT) pro charakterizaci přírodních systémů [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11623. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Bohumil Dočekal.
Uložit do Citace PRO