BRANČ, Martin. Realizace zajištění kvality služeb v bezdrátové síti [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11637. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Hošek.
Uložit do Citace PRO