BUBENÍKOVÁ, Lucia. Identifikace vybraných druhů probiotických bakterií v potravinových doplňcích [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11646. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Bohuslav Rittich.
Uložit do Citace PRO