VELKÝ, Petr. Publikační a redakční systém v jazyce PHP [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11656. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Kacálek.
Uložit do Citace PRO