HAMALČÍKOVÁ, Veronika. Vliv skládky městského odpadu na životní prostředí [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11666. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Čáslavský.
Uložit do Citace PRO