HUDEC, Lukáš. QoS v IP síti za pomoci simulačního nástroje OMNeT++ [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11679. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Růčka.
Uložit do Citace PRO